ОГОЛОШЕННЯ

Комунальне підприємство «Комплекс з вивозу побутових відходів» доводить до відома харків’ян, що до договору «Про надання послуг з вивезення побутових відходів», який було опубліковано у спецвипуску газети “Харьковские известия” від 28.12.2011 р. № 153/2 (2436), було внесено зміни, а саме: Додаток № 1 (Розрахунок щомісячної вартості послуг по договору на надання послуг з вивезення побутових відходів) було доповнено абзацом наступного змісту:

У квартирах, де відсутні зареєстровані особи, здійснювати нарахування щомісячної вартості послуг на двох споживачів, один з яких – власник.»

З повагою,

Директор КП «КВПВ» Ф.С. Аббасов

ОГОЛОШЕННЯ

Комунальне підприємство «Комплекс з вивозу побутових відходів» доводить до відома харків’ян, що до договору, який було опубліковавано у спецвипуску газети “Харьковские известия ” від 28.12.2011 р. № 153/2 (2436), внесені зміни в Преамбулу Договору, що викладена в такій редакції:

“Комунальне підприємство «Комплекс з вивозу побутових відходів», в особі директора Аббасова Фазіля Севіндиковича, що діє на підставі Статуту затвердженого заступником директора Департаменту економіки та комунального майна – начальником управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради (далі – Виконавець), з однієї сторони, і фізична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна, у тому числі квартири, розташованої у багатоквартирному будинку у м. Харкові (далі – Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене”.