Структура, принципи формування та розмір винагороди директора, включаючи компенсаційні пакети та додаткові блага, які він отримує (або на отримання яких має право) при виконанні посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Умови оплати праці директора підприємства визначаються за контрактом, форма якого затверджена Постановою Кабінету Міністрів України «Про умови та розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» №859 від 19.05.1999 р. із змінами.
Контракт укладений на основі Розпорядження Харківського міського голови.
За виконання обов’язків, передбачених контрактом, директору підприємства нараховується заробітна платня за рахунок частини прибутку, отриманого підприємством в результаті його господарської діяльності.
Згідно цього контракту преміювання керівника здійснюється у випадку виконання наступних показників:

– забезпечення своєчасної виплати заробітної платні працівникам підприємства в установлений колективним договором термін та своєчасна і повна сплата податків, зборів та обов’язкових платежів;
– виконання основного запланованого показника – чистого прибутку від реалізації послуг за звітний період;
– виконання основного запланованого показника – чистого прибутку за звітний період, відсутність збитковості;
– виконання правил охорони праці та техніки безпеки, відсутність нещасних випадків з вини підприємства;
– збереження в належному стані майна;
– виконання умов контракту, рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Департаменту житлового господарства Харківської міської ради;
– забезпечення надходження коштів від населення за надані послуги з вивозу побутових відходів, не менше 95% до 100%;
– відсутність порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності.
.